Omega point - le piege de kadhafi (OTELLI JEAN-PIERRE)